حرکات مورتال کامبت ۱: لیوکنگ

لیو گنک

liukang

حرکات مخصوص:

توپ آتشین: جلو، جلو، مشت بلند

لگد پرنده: جلو، جلو، لگد بلند

فتالیتی: دسته را خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید (از جهت جلو آغاز کنید)

 

بازگشت به صفحه قبل