حرکات در مورتال کامبت ۱

برای مشاهده حرکات هر شخص، روی تصویر کاراکتر مورد نظر کلیک کنید:

sonya